Πρόσκληση για σύμβαση έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Αιτήσεις μέχρι 6/11/14

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ - Πάντειο Πανεπιστήμιο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μέχρι 30-09-2015, με δυνατότητα ανανέωσης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος, ως εξής:


Μία (1) θέση: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ - Πάντειο Πανεπιστήμιο»
Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 6η /11/2014, ημέρα Πέμπτη.

http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=152&archive=0&lang=el