ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου Πτυχιούχων Παντείου Πανεπιστημίου «Ο Αριστοτέλης», που πραγματοποιήθηκαν την 20η Μαρτίου του 2016, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων από το καταστατικό διαδικασιών καθώς και της σχετικής Απόφασης των Mελών του νέου Δ.Σ., η νέα σύνθεση του Σώματος έχει ως εξής: 

 1. Πρόεδρος: Κυριαζόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου
 2. Αντιπρόεδρος: Γιαννουλάκου - Μπλούνα Ουρανία του Βασιλείου
 3. Γενικός Γραμματέας: Ιωαννίδης Αθανάσιος (Σάκης) του Θωμά
 4. Ειδικός Γραμματέας: Δημητρακόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 5. Ταμίας: Χρυσοστόμου - Κατσιάρη Ανδρούλα του Χαραλάμπους
 6. Έφορος : Μάμαλης Βασίλειος του Γεωργίου
 • Τακτικά Μέλη:
 1. Μπαφατάκη Βασιλική του Αποστόλου, Υπεύθυνη για τις Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις
 2. Μαυρογένης Σταύρος του Θεοχάρη, Υπεύθυνος για την Επικοινωνία του Συλλόγου με το Πανεπιστήμιο
 3. Τσιμιδάκη Χριστίνα του Αποστόλου, Υπεύθυνη για την προσέλκυση νέων Μελών & την περιφερειακή ανάπτυξη του Συλλόγου
 • Α. Μέλος:
 1. Ιωάννης – Μάριος Τσάλτας, Υπεύθυνος Επιστημονικών Ημερίδων & Συνεδρίων

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος

Σάκης Ιωαννίδης