Αίτηση Εγγραφής :


*
*
*
*

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νέου μέλους θα πρέπει να αποσταλεί στον Σύλλογο μέσω E-mail το αποδεικτικό της Τραπεζικής Κατάθεσης και το Αντίγραφο του ή των Πτυχίων. Όσοι από τους Πτυχιούχους είναι άνεργοι αποστέλλουν αντί του αποδεικτικού κατάθεσης της τράπεζας φωτογραφία – φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας. Ο Σύλλογος στην συνέχεια θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Το e-mail παραλήπτη των ανωτέρων είναι: panteion.alumni@gmail.com