Γιατί να γίνω μέλος

  • Δυναμώνω την εικόνα του Πανεπιστημίου μας.
  • Δυναμώνω το Πτυχίο μας στην αγορά εργασίας όπως επίσης και στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Ενημερώνομαι για τα επιστημονικά δρώμενα του Παντείου (Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εκπαιδευτικά Εργαστήρια δια βίου μάθησης).
  • Απολαμβάνω δράσεις αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού του Συλλόγου μας.
  • Συμμετέχω σε δράσεις παντειακής αλληλεγγύης καθώς επίσης και σε άλλες κοινωνικές δράσεις γενικού ενδιαφέροντος.


Διαδικασία Εγγραφής
Η εγγραφή γίνεται με την συμπλήρωση σχετικής αίτησης (ηλεκτρονικής ή έγγραφης), την πληρωμή της εγγραφής και του ετήσιας συνδρομής του πρώτου έτους και την κατάθεση του ή των αντιγράφων πτυχίων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κόστος
Κόστος Εγγραφής : Πέντε (5) ευρώ
Ετήσια Συνδρομή: Πέντε (5) ευρώ
Για τους άνεργους πτυχιούχους η εγγραφή και η συνδρομή είναι δωρεάν για όσο διάστημα είναι άνεργοι.

Για την Εγγραφή Νέου Μέλους πρέπει να κατατεθούν δέκα (10) ευρώ στον Σύλλογο (5 € εγγραφή + 5 € συνδρομή του πρώτου χρόνου)

Τρόποι Πληρωμής

Απευθείας στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών του Παντείου, στον κ. Τσανάκα Ζήκο (Μέλος του Δ.Σ.) στις ώρες και μέρες λειτουργείας του Γραφείου.
Απευθείας στην Ταμία του Συλλόγου (κα. Χρυσοστόμου Ανδρούλα) κατά την διάρκεια Εκδηλώσεων του Συλλόγου.

Στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου:
Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού : 6022-010220-756 EUR
IBAN: GR43 0171 0220 0060 2201 0220 756
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑ.